Selamat datang

Powered By Blogger

Doakan saya

Assalamualaikum wbt.


Semasa saya di Sekolah Permata Pintar, saya menyeru semua pengunjung blog ini doakan saya semoga:


1. Berjaya dengan keputusan cemerlang dalam setiap ujian semester SPM terutama yang diadakan bulan Mac dengan A.


2. Diberi kefahaman tinggi dalam memahami pelajaran SPM terutama elektif sains & universiti.


3. Lepasi skor ujian TOFEL(ujian bahasa inggeris), supaya dapat ambil ujian SAT & akhirnya ke universiti di Amerika Syarikat atau London dalam kerjaya saintis.


4. Lindungilah saya supaya sentiasa di bawah penjagaan Allah swt.


5. Diberi kejayaan mewakili apa-apa pertandingan seperti genius olimpiad atau sebagainya di peringkat antarabangsa atau kebangsaan serta sukan sekali.


6. Diberi ketaqwaan yang tinggi.


7. Kalau tidak dapat sekalipun ke AS, doakan saya supaya result SPM saya serta O & A level excellent supaya dapat kerjaya tinggi lumayan & belajar di overseas.


8. Doakan saya juga semoga tidak lalai mengingati Allah swt apabila saya berjaya nanti & dapat menggunakan kebijaksanaan serta kejayaan gemilang itu ke arah jalan Allah swt & Rasul demi meninggikan syariat islam & menyumbang kemajuan di Malaysia setaraf negara barat. Hal ini kerana saya merupakan aset harapan negara. Insya-Allah. Kalau ingin islam & Malaysia maju, doakan saya.


9.Kepada sesiapa yang doakan saya & dimakbulkan Allah swt, Dia akan balas kalian semua dengan balasan ganjaran dunia akhirat.


Untuk pengetahuan semua, saya akan belajar syllabus SPM aliran sains tulen & universiti seperti algebra, calculatus, bahasa jepun & perancis.

Amin..........

Maklumat kemasukan ke PERMATApintar

Sumber daripada:http://www.permatapintar.edu.my/

* Cerita mengenai Sekolah Permata Pintar telah diceritakan menerusi pengalaman saya dalam artikel lepas.....
Ujian UKM1
Ujian UKM1 adalah ujian IQ berbentuk ujian dalam talian yang boleh dicapai melalui lawan web ukm1.permatapintar.edu.my. Ujian ini mengukur kebolehan verbal melalui pembendaharaan kata dan penaakulan (reasoning) secara logikal. Ia dibina oleh sekumpulan penyelidik dari Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ujian saringan pertama PERMATApintar UKM1 ini adalah dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Ujian UKM1 merupakan saringan pertama untuk pelajar menyertai program-program.

1. Perkhemahan Cuti Sekolah UKM-JHU pada Nov-Dis 2012 (3 minggu) di UKM (untuk pelajar berusia 9-15 tahun sahaja)
2. Program PERMATA Insan 2012 yang dikendalikan oleh Universiti Sains Islam Malaysia (untuk pelajar beragama Islam berusia 8 tahun sahaja)
3. Program Pendidikan PERMATApintar (PPPP) iaitu sekolah khas pintar (untuk pelajar tingkatan 3 pada tahun 2012 yang akan memasuki tingkatan 4 dalam PPPP pada tahun 2013)
Ujian UKM1 dibangunkan dan dilaksanakan secara dalam talian berasaskan web agar proses pencarian pelajar pintar berbakat dapat dilakukan secara menyeluruh dalam masa yang terhad dan tidak melibatkan kos yang tinggi jika dibandingkan dengan ujian bertulis. Dengan itu, ujian ini tidak dijalankan secara bertulis (kertas dan pensil). Selain itu, ujian dalam talian ini dilaksanakan untuk membudayakan ICT dalam kalangan pelajar sekolah.

Untuk tahun 2012, ujian ini boleh diambil dalam tempoh 3 bulan bermula 1 Feb 2012 dan berakhir 30 April 2012. Pelajar tidak dikenakan bayaran untuk mengambil ujian ini. Tiada sekatan atau birokrasi untuk pelajar mengambil ujian sama ada di rumah, di sekolah atau di mana sahaja asalkan boleh mencapai laman web ini.

Ujian ini digunakan untuk mengesan pelajar pintar berbakat di Malaysia seramai yang mungkin dan meliputi seluruh negara supaya prinsip “no child is left behind” dalam pencarian ini dapat didokong dengan sempurna. Oleh sebab itu, pihak sekolah, ibu bapa dan kaum kerabat serta masyarakat Malaysia perlu menggalakkan pelajar-pelajar mengambil ujian dalam talian ini. Jika tiada kemudahan kemudahan Internet, pihak-pihak yang prihatin perlu membantu membawa pelajar ke pusat-pusat komuniti di desa yang ada kemudahan Internet atau ke kafe siber dalam daerah masing-masing. Bagi pelajar yang telah mengambil ujian ini pada tahun 2009, 2010 dan 2011, mereka perlu mengambil ujian ini untuk mengikuti program-program pada tahun 2012. Pelajar akan dipilih berdasarkan skor kelayakan mengikut peringkat umur dan tiada sistem kuota dari segi jantina, bangsa, daerah, negeri dan jenis sekolah digunakan dalam pemilihan pelajar.

Untuk menggunakan ujian saringan peringkat pertama ini, pelajar hanya perlu tahu perkara-perkara asas penggunaan komputer seperti: menggunakan tetikus dan papan kekunci. Oleh kerana ujian ini adalah terbuka dan tanpa pengawasan, perlu diingatkan bahawa pelajar tidak dibenarkan mendapatkan bantuan dari orang lain atau membuat rujukan semasa mengambil ujian saringan ini. Ibu bapa atau orang dewasa yang lain perlu menanamkan nilai murni KEJUJURAN kepada pelajar-pelajar ini. Setiap pelajar hanya dibenarkan mengambil ujian saringan ini sekali sahaja. Pelajar akan diminta memasukkan biodata mereka secara jujur sebelum memulakan ujian saringan ini. Maklumat ini akan digunakan untuk menghubungi pelajar, sekolah dan ibubapa jika sekiranya terpilih mengikuti saringan ujian UKM2 dan USIM-1 dan program-program yang ditawarkan.

Ujian saringan pertama ini sepatutnya diambil oleh pelajar tanpa persediaan dari segi latihan tentang ujian tersebut sebagaimana dengan peperiksaan di sekolah kerana pihak PERMATApintar dan PERMATA Insan ingin mengesan pelajar pintar berbakat semula jadi (nature) dan dikembangkan (nurture) bakat mereka melalui program PERMATApintar dan PERMATA Insan. Dengan itu, ibu bapa, guru dan kaum kerabat tidak perlu membantu pelajar untuk menjawab soalan dalam ujian ini semata-mata untuk terpilih dalam program-program yang disediakan. Orang dewasa yang terlalu mengharapkan pelajar-pelajar ini memasuki program dengan membantu pelajar perlu sedar bahawa pelajar akan mengalami tekanan emosi dan mental semasa mengikut program kerana tahap kemampuan mereka bukan yang sebenar tetapi dilakukan dengan bantuan orang dewasa. Dengan itu, ia bukan sahaja menyulitkan pelajar, malah pihak pengurusan dan tenaga pengajar juga turut mendapat kesusahan kerana terpaksa berhadapan dengan pelajar yang tidak berkemampuan untuk mengikuti modul-modul yang kami sediakan yang mencabar minda pelajar.

UJIAN UKM 2

Ujian PERMATApintar UKM2 adalah ujian saringan kedua. Ia mempunyai 15 bahagian yang menguji pelbagai aspek kepintaran kognisi termasuk aspek perbendaharaan kata, pencarian simbol, pengulangan nombor, pemadanan pola atau bentuk, pemahaman dan koding. Untuk menjalani ujian saringan ini, pelajar harus melepasi ujian saringan yang pertama iaitu: Ujian PERMATApintar UKM1.

Untuk tahun 2011 ujian ini akan bermula pada 1 Julai - 25 Ogos 2011 di pusat-pusat ujian yang akan dimaklumkan kemudian. Pelajar boleh menyemak sama ada layak atau tidak menduduki ujian ini akan dimaklumkan melalui laman web mulai 7 Jun 2011. Pelajar juga akan dimaklumkan tentang tempat-tempat ujian yang akan diambil. Ibu bapa dan penjaga bertanggungjawab untuk membawa pelajar-pelajar ini ke pusat-pusat ujian yang akan diberitahu kelak.

Ujian dalam talian ini dilakukan secara terkawal di pusat-pusat ujian, sama seperti peperiksaan utama negara seperti UPSR, PMR dan SPM yang melibatkan Ketua Pengawas, Pengawas dan Pemantau UKM dan KPM. Pengalaman kami di masa lepas, didapati terdapat pelajar yang mengambil ujian ini bermasalah kerana semasa ujian saringan pertama telah diambil oleh orang lain. Justeru, pihak PERMATApintar berharap, agar orang dewasa (ibu bapa, guru atau kaum kerabat pelajar) tidak melakukan penipuan. Ia hanya membazir masa, tenaga dan wang kerana pihak kami terpaksa mengatur pelajar yang sebenarnya tidak layak menduduki ujian UKM2 ini.

Berdasarkan pemerhatian kami sebagai pemantau semasa ujian UKM2 dijalankan, pelajar pintar cerdas tidak akan bertanya sebarang soalan kepada ketua pengawas, pengawas atau pemantau. Mereka boleh memahami arahan ujian dan terus menjawab soalan.

Ujian UKM2 ini dijalankan selama 2 jam 30 minit. Sekiranya terdapat gangguan Internet, maka masa tambahan akan diberi. Ketua pengawas, pengawas dan pemantau akan membantu memindahkan pelajar ke komputer yang lain sekiranya terdapat kerosakan atau gangguan teknikal dan masa tambahan akan diberi kepada pelajar jika perlu.                                                     (Sumber 2011)  


Program Perkhemahan Cuti Sekolah PERMATApintar Negara   
Program Perkhemahan masa Cuti Sekolah (PPCS) adalah satu program yang dirangka bagi menampung keperluan pembelajaran pelajar pintar cerdas di Malaysia. Ia merupakan program pengayaan dan pecutan yang diadaptasi dari Program Musim Panas (Summer Camp) di Center for Talented Youth (CTY) – John Hopkins University. Asas kepada pembinaan Program Perkhemahan Cuti Sekolah ini ialah Falsafah Pendidikan Negara yang menekan kepada perkembangan holistik pelajar dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial pelajar. Perkhemahan menyediakan pelajar pintar cerdas peluang untuk mengembangkan kebolehan mereka untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Objektif perkhemahan ini adalah untuk:
1. Mengembangkan bakat dan kebolehan sedia ada pelajar
2. Mengasah potensi pelajar secara holistik
3. Mengembangkan kemahiran pelajar
4. Memupuk pembelajaran sepanjang hayat
Perkhemahan ini dijalankan pada masa cuti persekolahan akhir tahun iaitu dalam bulan November dan Disember. Program yang dijalankan selama 3 minggu di UKM ini dikendalikan oleh pengajar, pembantu pengajar dan pembantu pelajar yang dilatih khusus oleh pengajar UKM yang telah mendapat latihan di Johns Hopkins University – Center for Talented Youth. Sepanjang perkhemahan, pelajar didedahkan dengan aktiviti akademik, aktiviti kokurikulum berbentuk kesenian dan sukan, program-program kerohanian mengikut agama masing-masing dan lawatan sambil belajar.
Pelajar yang terpilih berumur antara 9 hingga 15 tahun dari pelbagai bangsa dan latar sosio-budaya. Ini menjadikan program ini satu program yang benar-benar melambangkan konsep satu Malaysia (1 Malaysia) yang diketengahkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Najib Tun Razak. Pelajar yang ditawarkan untuk mengikuti perkhemahan ini telah melalui Ujian Saringan UKM1 dan UKM2 dan akan mengikuti salah satu daripada 13 kursus yang ditawarkan. Penetapan kursus adalah berdasarkan kepada :

1. Keputusan UKM2 pelajar
Nota: Keputusan pelajar dilihat dari aspek kemahiran bahasa (Verbal Comprehension Index), Kemahiran penaakulan persepsi (Perceptual Reasoning Index : Math & Science), dan kebolehan mengingat dan memproses maklumat (Working & Processing Memory Index)                   
2. Umur (Sekolah Rendah /Menengah)
Nota: Kursus yang ditawarkan juga dilihat dari aspek kesesuaian dengan umur pelajar.                   
3. Bilangan pelajar per kursus.
Nota: Bilangan maksimum pelajar bagi setiap kelas adalah seramai 15 orang dan bilangan kelas adalah terhad kerana hanya 13 kursus yang ditawarkan.
Oleh itu pelajar TIDAK DIBENARKAN menukar kursus. Walaubagaimanapun pelajar berpeluang untuk mengikuti kursus yang berbeza setiap tahun.
Jadual Harian

MASA AKTIVITI
7.30 am - 8.00 am Sarapan Pagi
8.00 am - 8.30 am Pelajar ke Kelas
8.30 am - 10.00 am Belajar
10.00 am - 10.30 am Rehat
10.30 am - 12.30 pm Belajar
12.30 pm – 2.00 pm Makan Tengah Hari dan Solat Zohor
2.00 pm – 3.00 pm Belajar
3.00 pm – 4.00 pm Program kepimpinan dan Pengucapan awam
4.00 pm - 5.00 pm Minum Petang, Solat Asar dan Persiapan untuk Riadah
5.00 pm – 6.30 pm Aktiviti Riadah atau Kesenian
6.30 pm - 7.30 pm Makan Malam
7.30 pm - 9.00 pm Balik ke Asrama, Solat Maghrib dan Solat Isyak
SEKOLAH RENDAH
9.00 pm - 9.30 pm Minum Malam
9.30 pm Tidur
SEKOLAH MENENGAH
9.00 pm-10.00 pm Kelas Persediaan
10.00 pm-10.30 pm Minum Malam
10.30 pm Tidur
* Pelajar beragama Islam akan dibawa ke Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia setiap hari Jumaat untuk sembahyang Jumaat.

Maklumat Am
1. TARIKH PENDAFTARAN
Tarikh dan Masa Pendaftaran : 20 November 2011(Ahad), 8.00 pagi - 12.00 tengahari
Tempat : Pusat PERMATApintar™ Negara UKM, Bangi
Tempoh masa program : 21 November 2011(Isnin) – 13 Disember 2011(Selasa)

2. PENGHANTARAN DAN PENGAMBILAN PELAJAR
Pelajar dihantar oleh ibu bapa / penjaga mereka ke UKM. Bagi ibu bapa / penjaga yang tidak dapat berbuat demikian, perkhidmatan pengangkutan akan disediakan oleh pihak PERMATApintar dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Ibu bapa perlu menghantar anak-anak ke Jabatan Pendidikan Negeri yang akan dimaklumkan kemudian. Sila maklumkan kepada pihak PERMATApintar tentang penghantaran pelajar dengan mengisi borang Keperluan Pengangkutan (Lampiran F) bagi urusan pengangkutan.

3. BAYARAN
Tiada bayaran yang dikenakan. Walaubagaimanapun peserta PPCS adalah secara automatic menjadi ahli Alumni PERMATApintaar Negara. Oleh itu bayaran sebanyak RM 50.00 dikenakan sebagai yuran keahlian seumur hidup sebagai Alumni PERMATApintar Negara. Bayaran ini akan dikutip semasa pendaftaran.

4. PAKAIAN DAN PERALATAN YANG DIBAWA OLEH PELAJAR
PAKAIAN KELAS:
a. Berpakaian kemas , sopan dan berkasut (T-Shirt berkolar dan berseluar panjang dibenarkan)
Nota: Pelajar perempuan boleh berbaju kurung
NOTA: Oleh kerana kaedah pembelajaran pelajar banyak melibatkan aktiviti, pelajar diminta membawa sekurang-kurangnya:
a. Dua pasang pakaian sukan
b. Seluar panjang (seluar track atau slack; seluar jeans hanya dibenarkan pada hujung minggu)
c. T-shirt atau blaus bagi perempuan
d. Selipar untuk ke tandas
e. Kasut/sandal untuk ke kelas

PAKAIAN SUKAN:
a. T-Shirt Lengan Pendek Lengan Panjang
b. Track Bottom/ Seluar Sukan
c. Sarung kaki
d. Kasut Sukan
PERALATAN TIDUR:
a. Selimut
Nota: Pelajar dibenarkan membawa peralatan tidur lain seperti bantal atau teddy bear.
PERALATAN SAJIAN:
a. Sudu dan garpu
b. Botol air ( pelajar boleh mengambil air dari water cooler)
ALAT TULIS:
a. Pen , pensel dan pemadam
b. Buku Tulis
PERALATAN MANDIAN:
a. Tuala
b. Sabun mandi/ ubat gigi
ALATAN MEMBASUH PAKAIAN:
Perkhidmatan dobi akan disediakan. Bayaran dobi akan diminta dari wang saku yang dibawa oleh pelajar. Sekiranya pelajar ingin membasuh pakaian sendiri, sila bawa sabun basuh dan berus pakaian.
Nota : Mesin Basuh dan mesin pengering juga disediakan di tempat penginapan tetapi pelajar perlu dibekalkan wang. Kadar Bayaran cucian bagi setiap 5 kg seperti berikut:
- RM2.00 – cucian
- RM2.00 – pengeringan
PERALATAN IBADAT PELAJAR MUSLIM:
a. Lelaki - pakaian untuk bersembahyang yang sesuai
b. Perempuan - Telekung

5. TELEFON
Pelajar TIDAK DIBENARKAN membawa telefon bimbit semasa sesi akademik (waktu pembelajaran/ bilik darjah). Sekiranya pelajar didapati membawa telefon bimbit semasa sesi akademik, pihak pengurusan PERMATApintar akan merampas telefon tersebut dan hanya akan memulangkannya kepada pelajar diakhir program perkhemahan. Oleh kerana jadual harian pelajar agak padat dan pelajar memerlukan rehat yang mencukupi, waktu yang dibenarkan pelajar membuat panggilan talipon hanya pada pukul 9.30 – 10 mlm (bagi pelajar sekolah rendah) dan pada pukul 10.30 – 11.00mlm (bagi pelajar sekolah menengah). Panggilan talipon hendaklah dilakukan di luar bilik tidur pelajar. Pihak PERMATApintar tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan ataupun kehilangan telefon bimbit.
Pelajar dan Ibu bapa tidak digalakkan untuk menghubungi satu sama lain kecuali hal-hal kecemasan. Sekiranya berlaku kecemasan, ibu bapa digalakkan menelefon pusat PERMATApintar seperti nombor di bawah dan meminta petugas memanggil peserta untuk bercakap dengan ibu bapa. Sila nyatakan nama peserta dan umur peserta bagi memudahkan petugas mengenal pasti peserta.

6. PERALATAN LAIN
Pelajar tidak dibenarkan membawa peralatan berharga lain seperti PSP/Gamebox/Kamera/barang kemas (pelajar perempuan). Pelajar digalakkan membawa buku cerita untuk mengisi masa lapang.

7. WAKTU MELAWAT
Waktu lawatan HANYA pada hari Ahad. Ibu bapa dibenarkan membawa anak-anak keluar (dalam UKM/ sekitar Bangi/ Kajang) pada hari tersebut dan mesti membawa anak-anak pulang ke asrama sebelum jam 7 malam. Pengambilan dan penghantaran anak-anak mestilah dibuat di lobi asrama penginapan pelajar.

8. WANG SAKU
Pelajar dibenarkan membawa wang tidak lebih dari RM30.00 (untuk bayaran dobi serta wang saku). Wang tersebut hendaklah dimasukkan dalam sampul surat yang ditulis Nama dan Sekolah Pelajar. Pembantu Pelajar (RA) akan menyimpan rekod penerimaan dan penggunaan wang tersebut.

9. PERKARA-PERKARA LAIN
Sebelum peserta melapor ke tempat perkhemahan, ibu bapa/ penjaga hendaklah memastikan peserta berada dalam keadaan sihat. Saringan kesihatan akan dilakukan di tempat pengambilan peelajar (JPN) atau semasa pendaftaran di asrama oleh pusat kesihatan UKM. Perakuan kesihatan mestilah telah ditandatangani oleh ibu bapa. Ibu bapa hendaklah memaklumkan kepada Pengarah atau Pengurus Akademik secara bertulis sekiranya pelajar mempunyai sebarang masalah kesihatan walaupun dibenarkan hadir untuk Perkhemahan PERMATApintar.
Sekiranya pelajar mempunyai rekod kesihatan atau ada ubatan yang perlu diambil secara berjadual, ibubapa diminta memaklumkan kepada ursusetia serta memberikan salinan ubatan yang perlu diambil.

Kursus-kursus dan bilangan kelas adalah seperti berikut:              

# Kursus Sek. Rendah Bil. Kelas Umur
01. Menjadi Saintis (Be a Scientist) 2 kelas 9 tahun
03. Penaakulan Mantik (Mathematical Reasoning) 3 kelas 10 tahun
04. Reka Cipta (Invention) 2 kelas 11 tahun
02. Penulisan dan Imaginasi (Writing and Imagination) 1 kelas
1 kelas
11 tahun
12 tahun
05. Pengenalan kepada Robotik (Introduction to Robotic) 2 kelas 12 tahun
# Kursus Sek. Menengah Bil. Kelas Umur
06. Mengarang Penulisan (Crafting the Essay) 1 kelas 13 tahun
07. Siasatan Bukti Kejadian Jenayah (Crime Scene Investigation) 2 kelas 13 tahun
08. Sains Penerbangan (Flight Science) 2 kelas 14 tahun
09. Kebarangkalian & Teori Permainan (Probability & Game Theory) 1 kelas 14 tahun
10. Kriptologi (Cryptology) 1 kelas 14 tahun
11. Biologi Pecutan (Fast-Paced Biology) 2 kelas 15 tahun
12. Bioteknologi (Biotechnology) 2 kelas 15 tahun
13. TekTeknologi Hijau (Green Technology) 2 kelas 15 tahun
14. Kristal dan Polimer (Crystal and Polimer) 2 kelas 15 tahun
15. Rekacipta Lanjutan (Advanced Invention) 2 kelas 15 tahun
16. Multimedia Kreatif (Creative Multimedia) 2 kelas 15 tahun       

berita terkini diriku & pengeboman di hatyai

Assalamualaikum wbt.
Allahmduillah!!!!! Exam telah berakhir. Tambahan pula, result sejarah tertinggi 88 A. Doakan semoga exam saya banyak A. Selepas ini, training pertandingan robot bermula. Saya berharap semoga semua pengunjung blog doakan saya semoga layak ke peringkat negeri bulan Julai.

Sekarang, kita pergi ke tajuk artikel baru.

KUALA LUMPUR 4 April – Insiden pengeboman di Hatyai, Thailand, Sabtu lalu tidak menghalang perjalanan bas ekspres membawa penumpang dari negara ini ke wilayah bergolak itu.
Tinjauan Utusan Online di Pudu Sentral di ibu negara mendapati empat syarikat bas ekspres menyediakan perkhidmatan ke Hatyai seperti biasa.
Penjaga kaunter tiket Alisan Golden Coach Sdn. Bhd., Krisniwati Mohd. Nor berkata, syarikat tersebut menyediakan empat jadual perjalanan setiap hari iaitu pada 9 pagi dan 10 pagi serta 10 malam dan 11 malam.
"Syarikat memang tidak menghentikan perkhidmatan kerana tahu ada pelanggan yang mahu ke wilayah itu. Sejak insiden pengeboman itu memang bilangan penumpang menurun, tetapi masih ada pelanggan yang ingin ke sana."
Penjaga kaunter tiket Shira Transline Sdn. Bhd., Jamilah Jantan berkata, syarikat berkenaan menyediakan dua jadual perjalanan ke Hatyai setiap hari iaitu pada 10 pagi dan 11 malam.

Insiden Bom: Mengapa rakyat Malaysia tetap ke Hatyai

"Memang bilangan penumpang berkurangan, pelanggan yang naik bas untuk ke Hatyai kebanyakannya rakyat Thailand," jelas beliau.
Sementara itu, seorang penumpang rakyat tempatan, Chong Lin Kit, 28, berkata, beliau pergi ke Hatyai untuk melancong.
"Saya pergi bersama kawan, memang saya selalu ke sana. Saya ada mendengar berita pengeboman itu, tapi saya tidak takut. Saya telah memberitahu keluarga aktiviti melancong ini," kata Lin Kit.
Dalam pada itu, warga Thailand, Maria Prong Lit, 47, menegaskan media memperbesar-besarkan peristiwa pengeboman tersebut.
"Insiden itu kecil sahaja, tidak seperti yang digambarkan oleh surat khabar ataupun televisyen," katanya sambil menegaskan keluarga beliau tidak terbabit dalam peristiwa yang meragut lebih 14 nyawa dan mencederakan lebih 500 orang itu.
Maria, pekerja restoran makanan di ibu negara berkata, beliau pulang ke Hatyai untuk menyambut festival tahun baru masyarakat Thai, Songkran yang akan berlangsung pada 14 April nanti.
Sementara itu, Norhanizan Abdul Hamid yang bertugas sebagai pemandu bas ekspres ke Hatyai berkata, perasaan takut sememangnya wujud apabila mendengar peristiwa pengeboman itu.
"Takut, memanglah takut. Keluarga pun bimbang. Tetapi nak buat macam mana dah kerja kita. Ini peristiwa pengeboman ke-3 sepanjang saya bekerja sebagai pemandu bas ekspress ke Hatyai sejak 1995."

Carian pintas artikel blog ini

Blog lain

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Photobucket